Technologijų ir verslo aktualijos

KAS? 21-oji studentų mokslinių darbų konferencija
KADA? 2021 m. balandžio 23 d., nuo 12 val.
KUR? Virtualioje Zoom platformoje

 

Apie

Technologijos mokslai:

 • automatika, elektros ir valdymo inžinerija;
 • mechanikos inžinerija;
 • robotika ir mechatronika;
 • statybos inžinerija;
 • transportas ir logistika.

Socialiniai mokslai:

 • ekonomika / finansai;
 • rinkodara;
 • socialiniai reiškiniai;
 • vadyba.

Konferencijos pranešimų kalba – lietuvių kalba.

PASTABA: atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją LR, konferencija vyks tik nuotoliniu būdu

Virtuali Zoom platforma

Studentų mokslinė konferencija: el. paštas tva@ktu.lt

Klauskite
Studentų mokslinė konferencija: tva@ktu.lt.


 

Autoriams

1 sekcija. STATYBA

 

Pirmininkas – lekt. dr. Aviža Donatas

Sekretorė – magistrantūros studijų programos „Statybos valdymas“ studentė Maldarytė Karolina

Narė – lekt. dr. Kelpšienė Loreta

Nuoroda į sekcijos virtualų kambarį

 

12:00–12:15 val. Bajariūnas Nerijus, Kelpšienė Loreta, Kaupienė Jovita. Pramoninių pastatų grindų viršutinio sluoksnio daugiakriteris vertinimas.

12:15–12:30 val. Bartulis Tomas, Kelpšienė Loreta. Vidaus apdailos darbų kokybės valdymo statybos projektuose ypatumai.

12:30–12:45 val. Bernatavičius Audrius, Kelpšienė Loreta, Kaupienė Jovita. Dujotiekio vamzdynų skirtingų sujungimo technologijų apžvalga.

12:45–13:00 val. Butkūnas Lukas, Kelpšienė Loreta, Morkūnas Jonas. Fasado apdailinio tinko daugiakriteris vertinimas, taikant rodiklių objektyvų reikšmingumą.

13:00–13:15 val. Chainauskas Stepas, Vaičiulis Dainius, Kaupienė Jovita. Polinių pamatų įrengimo efektyvumo daugiakriteris vertinimas.

13:15–13:30 val. Čepurna Gediminas, Aviža Donatas. Skirtingų išorės mūro sienų blokelių efektyvumo daugiakriteris vertinimas.

13:30–13:45 val. Dagys Vaidotas, Aviža Donatas, Zacharovienė Elvyra. Visuomeninio pastato rostverko su liktiniais klojiniais efektyvumo daugiakriteris vertinimas.

13:45–14:00 val. Dovydėnas Karolis, Aviža Donatas. BIM programinės įrangos skirtos modeliavimui ir 3D geometrijos vaizdavimui efektyvumo daugiakriteris vertinimas.

14:00–14:15 val. Gedvilas Šarūnas, Kelpšienė Loreta. Statybos subrangovų atrankos daugiatikslio vertinimo metodų apžvalga.

14:15–14:30 val. Budrys Erikas, Vaičiulis Dainius. Gesinimo sistemos vamzdžių jungčių analizė.

14:30–14:45 val. Maldarytė Karina, Aviža Donatas, Zacharovienė Elvyra. A++ klasės daugiabučio gyvenamojo pastato cokolio apšiltinimo efektyvumo daugiakriteris vertinimas.

2 sekcija. STATYBA

 

Pirmininkė – lekt. Kaupienė Jovita

Sekretorius – magistrantūros studijų programos „Statybos valdymas“ studentas Kadys Karolis

Narys – lekt. Morkūnas Jonas

Nuoroda į sekcijos virtualų kambarį

 

12:00–12:15 val. Kadys Karolis, Vaičiulis Dainius. Įvairių stogo laikančiųjų konstrukcijų palyginamoji analizė.

12:15–12:30 val. Kecorius Mantas, Vaičiulis Dainius. Sutapdinto stogo hidroizoliacinės dangos daugiakriteris vertinimas.

12:30–12:45 val. Matulis Deividas, Kelpšienė Loreta. Saulės fotovoltinių modulių individualiuosiuose namuose efektyvumo kompleksinis vertinimas.

12:45–13:00 val. Paulauskas Mindaugas, Aviža Donatas, Zacharovienė Elvyra. Šlaitinio stogo medinės santvaros efektyvumo daugiakriteris vertinimas.

13:00–13:15 val. Rapalis Simonas, Kelpšienė Loreta, Kaupienė Jovita. Statybos projektų rizikų lyginamoji analizė.

13:15–13:30 val. Stankevičius Rokas, Vaičiulis Dainius, Kaupienė Jovita. Sijinių tiltų sijų daugiakriteris vertinimas.

13:30–13:45 val. Stirbys Lukas, Kaupienė Jovita. Automobilių kelių žemės sankasos įrengimo technologijų daugiakriteris vertinimas.

13:45–14:00 val. Žemgulis Mindaugas, Aviža Donatas. Gyvenamųjų pastatų šilumos šaltinių efektyvumo daugiatikslis vertinimas.

3 sekcija. AUTOMATIKA, MECHANIKA IR TRANSPORTAS

 

Pirmininkas – lekt. dr. Sapeliauskas Evaldas

Sekretorius – magistrantūros studijų programos „Valdymo technologijos“ studentas Basevičius Darius

Narys – lekt. dr. Vaičiulis Dainius

Nuoroda į sekcijos virtualų kambarį

 

12:00–12:15 val. Aliukas Vilmantas. Automobilio stabilumo tyrimas įvertinant automobilio techninius rodiklius.

12:15–12:30 val. Bačelis Marius, Vanagas Gailius. Technologinių gedimų identifikavimo naudojant garsų analizę tyrimas.

12:30–12:45 val. Bizauskas Lukas, Dubra Vytautas. Navigacinių treniruoklių taikymas skirtingų Europos regionų aukštųjų mokyklų jūrinio profilio studijose.

12:45–13:00 val. Breivė Valentinas, Vaičiulis Dainius. Automobilio „Tesla CyberTruck“ aerodinaminių savybių tyrimas.

13:00–13:15 val. Čižus Mantas, Valionienė Elena. Kruizinės laivybos ekonominio tvarumo vertinimas.

13:15–13:30 val. Dužinas Tomas, Sapeliauskas Evaldas. Pramoninių staklių su skaitmeniniu programiniu valdymu, pavarų valdymo ir adaptacijos 3D spausdinimui tyrimas.

13:30–13:45 val. Jotkevičiūtė Kamilė, Spiriajevas Eduardas. Logistinio jungiamumo darnios alternatyvos uosto krovinių gabenimui per Klaipėdos teritoriją.

13:45–14:00 val. Krasnauskas Linas, Sapeliauskas Evaldas. Automatizuoto mikroklimato valdymo sistemų taikomų augalų auginimui aktualumas.

14:00–14:15 val. Kropas Justinas, Vaičiulis Dainius. Dyzelinio vidaus degimo variklio degalų įtakos eksploataciniams automobilio rodikliams tyrimas.

14:15–14:30 val. Kudrauskaitė Reda, Vaičiulis Dainius. Lengvojo automobilio pusrėmio skersinės sijos po smūgio į kliūtį deformacijų tyrimas.

14:30–14:45 val. Mileris Mantas, Vaičiulis Dainius. Aerodinaminių komponentų įtaka sportinio automobilio aerodinamikai.

14:45–15:00 val. Nuobaras Tomas, Pelenis Donatas. Ethernet pramoninių valdymo tinklų topologijų tyrimas.

15:00–15:15 val. Šergalis Gvidas, Vanagas  Precizinio skysčio kiekio užnešimo ant bandinių paviršių tyrimas.

15:15–15:30 val. Tiuliutinas Paulius, Česnulevičius Aurimas. SND panaudojimo įtaka benzininio variklio darbo parametrams.

15:30–15:45 val. Vileikis Aringis, Tautkus Arūnas. Automobilių techninės  būklės tyrimas techninių apžiūrų duomenų pagrindu.

4 sekcija. VADYBA

 

Pirmininkas – prof. dr. Bubnys Remigijus

Sekretorė – magistrantūros studijų programos „Vadyba“ studentė  Jučienė Rasa

Narė – doc. dr. Stanikūnienė Brigita

Nuoroda į sekcijos virtualų kambarį

 

12:00–12:15 val. Aleksandravičienė Rita, Bubnys Remigijus. Pasipriešinimo pokyčiams psichologinių priežasčių analizė ir įveikos strategijos.

12:15–12:30 val. Audickienė Karolina, Bubnys Remigijus. Organizacijos kultūros kaip daugiadimensinio reiškinio konceptualizacija ir jos vertinimo galimybės.

12:30–12:45 val. Bražė Virginija, Stanikūnienė Brigita. Vadovavimo mokyklai kriziniu laikotarpiu tyrimų problematika.

12:45–13:00 val. Chmieliauskaitė Monika, Bubnys Remigijus. Gandų raiškos tendencijos ir tarpusavio sąsajos su darbuotojų elgesiu organizacijoje.

13:00–13:15 val. Gruodienė Agnė, Stanikunienė Brigita. Mokinių lyderystę lemiantys veiksniai švietimo įstaigoje.

13:15–13:30 val. Jučiene Rasa, Kvedaraite Nida. Emocinis intelektas: suvoktis ir poveikis darbo rezultatams.

13:30–13:45 val. Leikienė Šarūnė, Stanikūnienė Brigita. Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojų, dirbančių su vaikais, kompetencijų vystymas.

13:45–14:00 val. Liubartienė Lina, Lipinskienė Diana. Komandinį darbą įgalinantys veiksniai.

14:00–14:15 val. Masienė Rasa, Lipinskienė Diana. Slaugos administratorių kompetencijos slaugos darbuotojų mikroklimato gerinimo aspektu.

14:15–14:30 val. Petkevičienė Daiva, Stanikūnienė Brigita. Darbuotojų psichologinė gerovė lyčių požiūriu.

14:30–14:45 val. Šukienė Olga, Kvedaraitė Nida. Pedagogų lojalumas: teorinės ir praktinės įžvalgos.

14:45–15:00 val. Urbonaitė Kornelija, Bubnys Remigijus. Perfekcionizmas: ar jis gali būti suprantamas vienareikšmiškai?

15:00–15:15 val. Vaitkevičiūtė Vaiva, Repečkienė Aušra. Nemokumo (bankroto) administratorių kompetencijų portfelis.

15:15–15:30 val. Vareikienė Irma, Bubnys Remigijus. Organizacinės kultūros samprata ir jos tyrinėjimų teorinės įžvalgos.

15:30–15:45 val. Zakarevičiūtė Roberta, Nida Kvedaraitė. Darbuotojų gebėjimo prisitaikyti teorinis pagrindimas.

5 sekcija. EKONOMIKA, FINANSAI IR MARKETINGAS

 

Pirmininkė – prof. dr. Žostautienė Daiva

Sekretorė – magistrantūros studijų programos „Vadyba“ studentė Kažemėkienė Gaiva 

Narys – doc. dr. Purvinis Ojaras

Nuoroda į sekcijos virtualų kambarį

 

12:00–12:15 val. Baltrūnienė Sandra, Mileris Ričardas. Maisto pramonės įmonės gamybos potencialo vertinimas investicijų plėtrai.

12:15–12:30 val. Didžiulienė Vilma, Mileris Ričardas. Prekių tiekimo grandinės modifikavimo poreikis diegiant elektroninės prekybos priemones.

12:30–12:45 val. Grafman Jurij, Žvirielienė Renata. Darbdavio ženklodaros konceptas.

12:45–13:00 val. Grinevičienė Arūnė, Žvirelienė Renata. Vartotojų elgsena ir jos pokyčiai COVID-19 pandemijos metu.

13:00–13:15 val. Karmonaitė-Kvedarienė Enrika, Žostautienė Daiva. Vartotojų lojalumą veikiantys veiksniai.

13:15–13:30 val. Kažemėkienė Gaiva, Mileris Ričardas. Įmonių bankrotų apimčių dinamikos statistinė analizė.

13:30–13:45 val. Kažukauskaitė Eglė, Mileris Ričardas. Gliukozės sirupų gamybos proceso perprojektavimo sprendimai.

13:45–14:00 val. Mikulskis Deividas, Mileris Ričardas. Sinchroninės gamybos sistemos taikymo automobilių elektronikos komponentų surinkimo įmonėje ypatumai.

14:00–14:15 val. Stačkūnaitė Odeta, Mileris Ričardas. Baldų gamybos įmonės procesų tobulinimas veiklos efektyvumo didinimui.

14:15–14:30 val. Vėtienė Agnė, Mileris Ričardas. Kompleksinė kokybės valdymo sistema gamybos įmonėje.

14:30–14:45 val. Voraitė Deimantė, Mileris Ričardas. Etanolio gamybos proceso problemų priežasčių analizė.

14:45–15:00 val. Zinkevičiūtė Evelina, Žostautienė Daiva. Patraukliosios kokybės konceptas ir praktinis reikšmingumas.

Autoriai iki 2021 m. balandžio 5 d. turi užpildyti dalyvio anketą (žr. skiltį „Registracija“).  

Straipsnio tekstas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba. Rekomenduojama straipsnio apimtis − 4−6 puslapiai (straipsnio apimtis neturi viršyti 8 puslapių). Straipsnio turinys turi būti suderintas su darbo vadovu (galioja PTVF magistrantūros studijų studentams). Straipsnio autorius (studentas) darbo vadovą turėtų nurodyti kaip bendraautorių.

Straipsnio failas turi būti parengtas „*.doc“, „*.docx“ (Microsoft Office Word) formatais.

Failo pavadinimas turi būti sudarytas iš autoriaus(-ių) pavardės ir vardo, pavyzdžiui, „Pavardenis_Vardenis.docx“.

Atnaujintas! Rekomenduojama naudoti straipsnio šabloną.

 

Svarbiausios datos

Autoriai iki 2021 m. balandžio 5 d. turi užpildyti dalyvio anketą.

Straipsnį reikia pateikti iki 2021 m. balandžio 12 d. Reikalavimus straipsniui rasite skiltyje „Autoriams“. Straipsnio failas (gali būti suspaustas) turi būti atsiųstas į el. pašto dėžutę tva@ktu.lt.

2021 m. balandžio 23 d. konferencija vyks virtualioje Zoom platformoje. Pradžia 12 val.

 

Kontaktai

Studentų mokslinių darbų konferencija „Technologijų ir verslo aktualijos“

Nemuno g. 33, Panevėžys

 

Archyvas

Iki 2014 m. fakultete (anksčiau Panevėžio institute) buvo organizuojamos dvi studentų mokslinių darbų konferencijos:

 1. Mūsų socialinis kapitalas – žinios (socialiniai mokslai);
 2. Technologijos mokslai šiandien ir rytoj (technologiniai mokslai).

Konferencijos „Mūsų socialinis kapitalas – žinios“ archyvas

MSKZ 2014

MSKZ 2013 m.

MSKZ 2012

MSKZ 2010

Konferencijos „Technologijos mokslai šiandien ir rytoj“ archyvas

TMSR 2013

TMSR 2012

TMSR 2011

TMSR 2010

TMSR 2009

TMSR 2008

TMSR 2007

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku